شمس الشموس

۰۴
ارديبهشت

بسم الله الرحمن الرحیم

آیت الله خویی شمس الشموس الخائفین

  • کریم حسین زاده
۲۹
خرداد
بسم الله الرحمن الرحیم
ارتباط ایمان وآرامش حقیقی، غیر قابل انکاراست.
  • کریم حسین زاده
۲۴
خرداد
بسم الله

خدایا

عید است و دلم خانه ویرانه، بیا

این خانه تکاندیم ز بیگانه ، بیا

یک ماه تمام مهیمانت بودیم

یک روز به مهمانی این خانه بیا

عید فطر بر شما مبارک

  • کریم حسین زاده
۲۴
خرداد
بسم الله
جام جهان2018
  • کریم حسین زاده
۲۴
خرداد
بسم الله
این روزها
  • کریم حسین زاده
۲۲
خرداد

بسم الله

ماه خوب خدا

  • کریم حسین زاده