شمس الشموس

۲ مطلب با موضوع «سخن بزرگان دین» ثبت شده است

۲۹
خرداد
بسم الله الرحمن الرحیم
ارتباط ایمان وآرامش حقیقی، غیر قابل انکاراست.
  • کریم حسین زاده
۰۶
خرداد

بسم الله

شهید بهشتی:خدمت بی منت به مردم براساس اسلام در راه رضای خدا.

  • کریم حسین زاده